Regulamin PŚ 2017

PUCHAR ŚLĄSKA DZIECI I MŁODZIEŻY WE WSPINACZCE SPORTOWEJ

 1. Cele i główne założenia zawodów
  1. Celem Pucharu jest integracja środowiska wspinaczkowego województw śląskiego.
  2. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
  3. Promocja wspinaczki jako dyscypliny sportowej i formy rekreacji ruchowej.
 2. Zawody – konkurencje, terminy, formuła, klasyfikacja i nagrody.
  1. Do Pucharu Śląska
   1. Wspinaczka na czas (listopad) w Jaworznie.
   2. Wspinaczka „na trudność” (styczeń) w Bytomiu.
 • Bouldering (marzec) – w Chorzowie.
 1. Terminy poszczególnych zawodów zostaną podane z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Punktacja za poszczególne zawody:
miejsce punkty
1. 100
2. 80
3. 60
4. 50
5. 45
miejsce punkty
6. 40
7. 36
8. 32
9. 29
10. 26
miejsce punkty
11. 24
12. 22
13. 20
14. 18
15. 16
miejsce punkty
16. 15
17. 14
18. 13
19. 12
20. 11
miejsce punkty
21. 10
22. 9
23. 8
24. 7
25. 6
miejsce punkty
26. 5
27. 4
28. 3
29. 2
30. 1
 1. W klasyfikacji generalnej w przypadku takiej samej liczby punktów liczy się liczba zwycięstw, potem drugich miejsc itd.
 2. Szczegółowe regulaminy przeprowadzania poszczególnych zawodów zostaną podane minimum na tydzień przed rozegraniem konkurencji.
 3. Nagrody:
  1. Dyplomy i medale za miejsca 1-3 w każdej edycji.
  2. Puchary dla zwycięzców kategorii.
 • Dyplomy w klasyfikacji generalnej po całym cyklu za miejsca 1-6.
 1. Losowanie nagród podczas finałowej edycji.
 1. Zawodnicy i kategorie.
  1. W zawodach mogą wziąć udział osoby które:
   1. Dokonają zgłoszenia na zawody (zgodnie z regulaminem każdej edycji).
   2. Przedstawią zgodę lekarza lub rodzica/ prawnego opiekuna wraz z informacją o braku przeciwskazań zdrowotnych.
  2. Kategorie:
   1. Szkoły Podstawowe – klasy 1 – 3.
   2. Szkoły Podstawowe – klasy 4 – 6.
 • Szkoły Gimnazjalne.
 1. Szkoły Ponadgimnazjalne.
 1. Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez kapitułę sędziowską.